poniedziałek, 13 października 2008

Koran dla każdego

Prorok Mahomet nakazał muzułmanom używanie Koranu wyłącznie w wersji arabskiej. Jego zdaniem przekładanie Świętej Księgi na inne języki powoduje zniekształcenie choćby drobnych znaczeń i myśli zawartych w tekście. Tak więc słowo dane mu przez Boga miało na zawsze pozostać oryginalne.

Tak było niecałe 14 wieków temu. Dziś religia ta rozszerzyła się na cały świat, a w ostatnich latach prześcignęła inne religie pod względem ilości wyznawców. Jest to pewnie podstawowy powód, dla którego słowa Mahometa w kwestii tłumaczenia Koranu zaczęto traktować jako zalecenia, a nie nakaz. Obrazuje to doskonale strona internetowa podesłana nam dziś przez znajomego muzułmanina: http://www.alketab.com
Teraz niemal każdy może zapoznać się ze Świętą Księgą Islamu.

0 komentarze: